Яндекс.Метрика
Талды-Булак айыл өкмөтү


Сайтты иштеп чыгуу: ЖЧК "КомпСервис плюс" 2018 жыл
Техникалык колдоо сайты: compserves@mail.ru
Иманкулов Айбек Темиржанович
Талды-Булак а/о башчысы
Джунушбаева Асель Таалайбековна
жоопту катчы
Смаилов Тынчтыкбек Рыскулович
жер, турак-жай жана өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адис
Болотбаева Зарема Сабырбековна
Каржы-экономикалык бөлүм башчысы
Кененсариева Айгуль Кунтубаевна
Соц. суроолор боюнча адис
Ибраимова Нуржан Абдылдаевна
Аскердик каттоо адиси
Турдукулов Маликайдар Бекишович
Кайырма а. айыл башчысы
Мусуралиев Санжыр Сулайманович
Бекитай а.
айыл башчысы
Орозалиев Руслан Кадырбекович
Жер адиси
Жолдошбаева Рахат Нурлановна
Салык инспектору
Айдаралиева Айгул Акылбековна
Социалдык кызматкер

Абдрахманова Аида
Айылдык байланыш бөлүмүнүн кызматкери
Исраилов Эрлан Канаевич
клуб башчысы
Сурапова Динара
Иш жургузуучу
Талды-Булак айыл өкмөтүнүн аппараты