Яндекс.Метрика
Талды-Булак айыл өкмөтү


Сайтты иштеп чыгуу: ЖЧК "КомпСервис плюс" 2018 жыл
Техникалык колдоо сайты: compserves@mail.ru
Токтом
О мерах по предотвращению угрозы возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Талды-Булакского айылного аймака (Көчөрүү)
Урматтуу жарандар (айылдын тургундары)! (Көчөрүү)
Акча каражатын жылдыруу жөнүндө (Көчөрүү)
Об заключении Типового договора о делегировании органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере налоговых правоотношений (Көчөрүү)
Об утверждении договора о делегировании органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий  (Көчөрүү)
Об утверждении договора о делегировании органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий (Көчөрүү)
Об заключени Типового договора о делегировании органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере налоговых правоотношений (Көчөрүү)
Боюрма (Көчөрүү)

Талды-Булак айыл аймагында бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссияляры тууралуу Тиитүү Жобону бекитүү (Көчөрүү)
Талды-Булак айыл өкмөтүнүн социалдык суроолор боюнча комиссиялардын курамын бекитүү тууралуу (Көчөрүү)
Талды-Булак айыл аймагында бузуулар тууралуу протокол түзүүгө жана алар боюнча иштерди кароого ыйгарым укуктуу кызмат адамдардын тизмесин бекитүү тууралуу (Көчөрүү)

2018-жылдын бюджетинин аткарылышы, 2019 жылдын бюджетин бекитүү жөнүндө (Көчөрүү)
Сопроводительное письмо  (Көчөрүү)

Талды-Булак айыл аймагында бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиянын курамын бекитүү тууралуу (Көчөрүү) (Карапчыгу)


Талды-Булакского айыл аймагынын башчысын шайлоо тууралуу (Көчөрүү) (Карапчыгу)

Талды-Булак айыл аймагында ичуучу сууну айдалануу учун тарифтерди бекитуу тууралуу
(Көчөрүү) (Карапчыгу)

Талды-Булак айыл кенешинин Регламентин бекитуу тууралуу (Көчөрүү) (Карапчыгу)

Талды-Булак айыл аймагында алкоголдук ичимдиктерди жана тамекини сатуу убактысына чектөө киргизүү тууралуу  (Көчөрүү) (Карапчыгу)

Талды-Булак айыл кеңешинин туруктуу комиссиялары тууралуу  (Көчөрүү) (Карапчыгу)

Участкалык шайлоо комиссияларынын курамын бекитуу тууралуу (Көчөрүү) (Карапчыгу)